Příklady různých forem supervize

To se mi líbí

Každá škola i směr mají vlastní formy práce v supervizi. Mezi nejčastější techniky práce v supervizi patří balintovské skupiny, techniky psychodramatu, modelování situací, hraní rolí, techniky dialogu, techniky práce s metaforou, gestaltové techniky jako jsou horká židle, prázdná židle. Supervizor může využít práci se symboly, s výtvarným aj. materiálem, práci s imaginací focusing, práce s mentálními mapami, videoanalýza (možnost vidět věci, kterých si běžně pracovníci v reálném čase a pracovním procesu nevšimnou), práce s pomůckami (flipchart, práce s výtvarným aj. materiálem, např. barevné papíry, provázky, dřevěné figurky atd.).