Cíle supervize

To se mi líbí

Pro každého pracovníka v pomáhajících profesích by měla být supervize prostředkem neustálé práce na svém profesionálním růstu. Cíle supervize se liší, podstatné je podpořit osobnost, resp. autentičnost a tvořivost supervidovaného a rozvinout jeho vlastní styl práce s klienty.