Nabídka supervizorů

To se mi líbí

supervize - nabídkaZde najdete nabídku supervizorů různých vzdělávacích institucí pro klienty ve zdravotnictví, sociální oblasti a dalších pomáhajících profesí.

Na databázi se pracuje, kontakty budou postupně přibývat…

PhDr. Jaromír Chrášťanský
klinický psycholog, psychoterapeut
(případový supervizor v gestalt modalitě)

Soukromá psychologická praxe
Belgická 23, Praha 2
tel.: 724053530
e-mail: kontakt@psycholog-praha.net
web: www.psycholog-praha.net

 

Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog a psychoterapeut
(případové a týmové supervize, frekventant výcviku v supervizi ČIS)

Provozovatel centra PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
Ostrovského 253/3, Praha 5
tel.: 608 178 543
e-mail: kontakt@kulhanek-psycholog.cz
web: www.kulhanek-psycholog.cz

 

Mgr.Bára Nováková

andragog, sociální pracovník, psychoterapeut, mediátor
(případová, týmová, manažerská supervize)

Jagellonská 1, Praha 3
K cementárně 1427/1, Praha 5 – Radotín
tel: 00420 775 60 70 46
e-mail: info@baranovakova.cz
web: www.baranovakova.cz

 

MUDr. Nataša Škárková

psychiatr, psychoterapeut
(případové supervize, absolventka výcviku případové supervize – ČAS)

Terapie info, s.r.o
Hlaváčková 123/17, Praha 5
tel.: 736 490 178
e-mai: lskarkova@terapie.info
web: www.terapie.info

 

Mgr.et Mgr. Veronika Víchová

klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka
(individuální, týmová, případová a manažerská supervize)

EXEDRA CZ

Záhřebská 3, Praha 2
tel.:
 603857158
e-mail:
 vichova@supervize1.cz
web: www.supervize1.cz

 

MUDr. Dušan Randák

Lékař
(individuální, týmová a případová supervize)

EXEDRA CZ

Záhřebská 3, Praha 2
tel.:
 723329973
e-mail:
 randak@supervize1.cz
web: www.supervize1.cz

 

PhDr. Eva Tošnerová

klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka
(individuální, týmová a případová supervize)
Alivio centrum

Badeniho 1, Praha 6

tel.: 603323123

e-mail: tosnerova@supervize1.cz
web:
 www.supervize1.cz

 

PhDr. Jitka Cápalová

psycholožka pro děti i dospělé, psychoterapeutka,
(individuální, týmová, případová a manažerská supervize)

U Smaltovny 1335/20

Praha 7
tel.:
 605915593
e-mail:
 capalova@supervize1.cz
web: www.supervize1.cz