Dobrá a špatná supervize

To se mi líbí

Mezi charakteristiky špatné supervize patří kritizování, zahanbování, ponižování, pouhé poučování či naopak pouhé ocěňování, opečovávání, resp. vyváženost obou poloh. Dále je to špatně vytvořený vztah mezi supervizorem a supervidovaným, porušování hranic (např mezi supervizí a terapií), špatně vytvořený supervizní kontrakt a špatně načasované intervence.

O dobré supervizi hovoříme tehdy, když se supervizor i supervidovaný pohybuje v bezpečném prostoru plném podpory a přijetí dovytvářeným kvalitním vztahem mezi oběma zúčastněnými stranami. Ve skupinové supervizi je předpokladem i dobrý a bezpečný vztah mezi supervidovanými. Mezi další charakteristiky dobré supervize pak patří dobrý supervizní kontrakt a vědomá práce s etickými problémy a normami. Předpokladem je kompetentnost supervizora.